УПРАВЛЕНИЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

УПРАВЛЕНИЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ФЕНИКС ВТ
Град: Велико Търново
Последно посетени: 03.08.2016
Автор\на обявите: 1

Публикувани: 03.08.2016

Описание:

Управление и извозване на отпадъци във Велико Търново и региона. Изкупуване на отпадъци с осигурен транспорт и квалифициран персонал за товаро-разтоварна дейност. Изграждане на локални контейнери за периодично извозване на отпадъци Изхвърляне на депо на битови, строителни и други отпадъци Управление на опасни отпадъци. Консултация за водене на отчетност на генерираните отпадъци. Изкупуване на вторични суровини. При необходимост с осигуряване на транспорт и работници за товарна дейност.